Рішення №2 від 09.02.2018 "Про затвердження технічних документацій із нормативної грошової оцінки земельних ділянок."

 УКРАЇНА
ПРИМОРСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьомого скликання
двадцять перша (позачергова) сесія

Р І Ш Е Н Н Я

09 лютого 2018 року                                                                                         №2

Про затвердження технічних документацій
із нормативної грошової оцінки земельних ділянок

        Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши матеріали нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, розробленої ПМП ПВФ «Еліта» у відповідності з Порядком нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 22.08.2013 № 508, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.09.2013 № 1573/24105 та Закону України «Про оцінку земель» від 17.06.2004 №1808-IV (1808-15), а також враховуючи висновки державної експертизи землевпорядних документацій від 25.01.2018 та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та охорони навколишнього середовища, Приморська районна рада Запорізької області

 ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що передається в оренду ТОВ «Приморська вітроелектростанція» для будівництва та обслуговування ВЕУ № 67 площею 0,1400 га, розташованої за межами населених пунктів на території Приморської територіальної громади, кадастровий номер: 2324810100:12:034:0126, нормативно грошова оцінка земельної ділянки складає 156690,01 грн. (сто п’ятдесят шість тисяч шістсот дев’яносто гривень 01 копійка), в т.ч. вартість 1 кв.м. – 111 грн. 92 коп.
2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що передається в оренду ТОВ «Приморська вітроелектростанція» для будівництва та обслуговування ВЕУ №82 площею 0,1046 га, розташованої за межами населених пунктів на території Борисівської сільської ради, кадастровий номер: 2324880200:03:010:0131, нормативно грошова оцінка земельної ділянки складає 128681,77 грн. (сто двадцять вісім тисяч шістсот вісімдесят одна гривня 77 копійок), в т.ч. вартість 1 кв.м. – 123 грн. 02 коп.
3. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що передається в оренду ТОВ «Приморська вітроелектростанція» для будівництва та обслуговування ВЕУ № 81 площею 0,1246 га, розташованої за межами населених пунктів на території Борисівської сільської ради, кадастровий номер: 22324880200:03:023:0002, нормативно грошова оцінка земельної ділянки складає 123565,02 грн. (сто двадцять три тисячі п’ятсот шістдесят п’ять гривень 02 копійки), в т.ч. вартість 1 кв.м. – 99 грн. 17 коп.
4. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що передається в оренду ТОВ «Приморська вітроелектростанція» для будівництва та обслуговування ВЕУ № 76 площею 0,1345 га, розташованої за межами населених пунктів на території Борисівської сільської ради, кадастровий номер: 2324880200:03:025:0002, нормативно грошова оцінка земельної ділянки складає 130026,48 грн. (сто тридцять тисяч двадцять шість гривень 48 копійок), в т.ч. вартість 1 кв.м. – 96 грн. 67 коп.
5. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що передається в оренду ТОВ «Приморська вітроелектростанція» для будівництва та обслуговування ВЕУ № 75 площею 0,1400 га, розташованої за межами населених пунктів на території Борисівської сільської ради, кадастровий номер: 2324880200:03:020:0003, нормативно грошова оцінка земельної ділянки складає 139809,02 грн. (сто тридцять дев’ять тисяч вісімсот дев’ять гривень 02 копійок), в т.ч. вартість 1 кв.м. – 99 грн. 86 коп.
6. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що передається в оренду ТОВ «Приморська вітроелектростанція» для будівництва та обслуговування ВЕУ № 74 площею 0,1400 га, розташованої за межами населених пунктів на території Борисівської сільської ради, кадастровий номер: 2324880200:03:024:0142, нормативно грошова оцінка земельної ділянки складає 136691,70 грн. (сто тридцять шість тисяч шістсот дев’яносто одна гривня 70 копійок), в т.ч. вартість 1 кв.м. – 97 грн. 64 коп.
7. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що передається в оренду ТОВ «Приморська вітроелектростанція» для будівництва та обслуговування ВЕУ № 71 площею 0,1374 га, розташованої за межами населених пунктів на території Борисівської сільської ради, кадастровий номер: 2324880200:03:017:0003, нормативно грошова оцінка земельної ділянки складає 136966,41 грн. (сто тридцять шість тисяч дев’ятсо шістдесят шість гривень 41 копійка), в т.ч. вартість 1 кв.м. – 99 грн.68 коп.
8. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що передається в оренду ТОВ «Приморська вітроелектростанція» для будівництва та обслуговування трансформаторної підстанції 2.2 площею 0,0800 га, розташованої за межами населених пунктів на території Борисівської сільської ради, кадастровий номер: 2324880200:03:019:0056, нормативно грошова оцінка земельної ділянки складає 80461,61 грн. (вісімдесят тисяч чотириста шістдесят одна гривня 61 копійка), в т.ч. вартість 1 кв.м. – 100 грн.58 коп.
9. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що передається в оренду ТОВ «Приморська вітроелектростанція» для розміщення технологічного проїзду № 4 площею 0,3518 га, розташованої за межами населених пунктів на території Борисівської сільської ради, кадастровий номер: 2324880200:03:016:0134, нормативно грошова оцінка земельної ділянки складає 360717,89 грн. (триста шістдесят тисяч сімсот сімнадцять гривень 89 копійок), в т.ч. вартість 1 кв.м. – 102 грн.53 коп.
10. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що передається в оренду ТОВ «Приморська вітроелектростанція» для розміщення технологічного проїзду № 6 площею 0,6364 га, розташованої за межами населених пунктів на території Борисівської сільської ради, кадастровий номер: 2324880200:03:011:0132, нормативно грошова оцінка земельної ділянки складає 653916,77 грн. (шістсот п’ятдесят три тисячі дев’ятсот шістнадцять гривень 77 копійок), в т.ч. вартість 1 кв.м. – 102 грн.75 коп.
11. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що передається в оренду ТОВ «Приморська вітроелектростанція» для розміщення технологічного проїзду № 7 площею 0,6306 га, розташованої за межами населених пунктів на території Борисівської сільської ради, кадастровий номер: 2324880200:03:012:0123, нормативно грошова оцінка земельної ділянки складає 702972,36 грн. (сімсот дві тисячі дев’ятсот сімдесят дві гривні 36 копійок), в т.ч. вартість 1 кв.м. – 111 грн.48 коп.
12. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що передається в оренду ТОВ «Приморська вітроелектростанція» для розміщення технологічного проїзду № 10 площею 0,6978 га, розташованої за межами населених пунктів на території Борисівської сільської ради, кадастровий номер: 2324880200:03:020:0102, нормативно грошова оцінка земельної ділянки складає 695687,24 грн. (шістсот дев’яносто п’ять тисяч шістсот вісімдесят сім гривень 24 копійок), в т.ч. вартість 1 кв.м. – 99 грн.70 коп.
13. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що передається в оренду ТОВ «Приморська вітроелектростанція» для розміщення технологічного проїзду № 13 площею 0,8021 га, розташованої за межами населених пунктів на території Борисівської сільської ради, кадастровий номер: 2324880200:03:023:0100, нормативно грошова оцінка земельної ділянки складає 795770,99 грн. (сімсот дев’яносто п’ять тисяч сімсот сімдесят гривень 99 копійок), в т.ч. вартість 1 кв.м. – 99 грн.21 коп.
14. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що передається в оренду ТОВ «Приморська вітроелектростанція» для розміщення технологічного проїзду № 14 площею 0,3000 га, розташованої за межами населених пунктів на території Борисівської сільської ради, кадастровий номер: 2324880200:03:015:0124, нормативно грошова оцінка земельної ділянки складає 334430,24 грн. (триста тридцять чотири тисячі чотириста тридцять гривень 24 копійки), в т.ч. вартість 1 кв.м. – 111 грн.48 коп.
15. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок в подальшому підлягає індексації відповідно до вимог пункту 289.2 статті 289 Податкового Кодексу України.
16. У разі включення вищезазначених земельних ділянок в межі населеного пункту грошову оцінку вважати такою, що втратила чинність.
17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

 

 Голова ради                                                                 О.В.Ніколенко