Звіт голови Приморської районної ради Запорізької області Ніколенка О.В. за 2018 рік

Завершився третій рік діяльності Приморської районної ради сьомого скликання, третій рік нашої з депутатами спільної роботи.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає щорічний звіт голови районної ради про свою діяльність, у тому числі про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та здійснення державної регуляторної політики.

Сьогодні, разом з Вами, хотів би проаналізувати, що вдалося зробити позитивного з грудня 2017 року по грудень 2018 року і над вирішенням яких проблем необхідно працювати надалі.

Діяльність районної ради у 2018 році здійснювалась в межах повноважень відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”, Регламенту роботи районної ради, інших законодавчих актів, які визначають систему та гарантії місцевого самоврядування.

У звітному періоді районна рада працювала згідно з планом роботи, чітко дотримуючись повноважень та норм, передбачених діючим законодавством, спрямовуючи свої зусилля на закріплення позитивного досвіду, запровадження нових підходів у роботі та пошуку шляхів сприяння економічному зростанню та соціальному розвитку району.

Я можу охарактеризувати роботу районної ради як конструктивну та послідовну, і не зважаючи на політичні та економічні труднощі, що є у державі, нам з депутатами вдається зберігати стабільність, знаходити порозуміння та приймати виважені рішення.

Районна рада – не місце для політичних чвар та баталій. І тому ми зробили все необхідне для того, щоб Приморська районна рада сьомого скликання була радою, яку б згадували по добрих справах, а не через політичні скандали.

Разом із депутатами ми прагнули організувати роботу так, щоб якомога повніше та ефективніше виконувати свої обов’язки, передбачені чинним законодавством, і головне – компетентно приймати відповідні рішення.

Діяльність районної ради у звітному періоді охоплювала різні сфери економічного, соціального та культурного життя району. Ми тісно співпрацювали з районною державною адміністрацією, Приморською міською громадою, сільськими радами, підприємствами, установами, громадськими організаціями і завжди прагнули до порозуміння, щоб разом вирішувати актуальні питання.

Пріоритетними напрямами нашої роботи у 2018 році були:
- прийняття низки районних програм, спрямованих на підвищення соціально-економічного та культурного розвитку Приморського району та їх вчасне фінансування;
- впровадження нових форм співпраці із територіальними громадами, використовуючи можливість співфінансування;
- забезпечення належного контролю за ефективним управлінням майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад району та інше.

Основною організаційно-правовою формою роботи районної ради була і залишається сесійна робота, яка складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій та узгоджується президією. Вважаю, що маємо позитивні напрацювання в організаційному забезпеченні роботи сесій районної ради. Депутати мають можливість завчасно отримати необхідні матеріали в повному обсязі, що забезпечує прозорість дій ради. Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти рішень заздалегідь розміщуються на офіційному веб-сайті районної ради та попередньо вивчаються і обговорюються на засіданнях постійних комісій. На веб-сайті районної ради розміщуються матеріали сесій районної ради. На пленарні засідання запрошуються керівники районних служб, начальники відділів та управлінь райдержадміністрації.

Для забезпечення виконання вищезазначених напрямів роботи упродовж звітного періоду було проведено: 10 сесій районної ради замість запланованих 4 і на 21 грудня 2018 року запланована одинадцята сесія. Прийнято 142 рішення районної ради з найактуальніших питань соціально – економічного розвитку району.

Спільні дії представницьких і виконавчих гілок влади мають велике значення у вирішенні питань, які хвилюють населення нашого району.

Взаємостосунки, співпрацю районної ради і райдержадміністрації ми прагнемо вибудовувати у форматі дотримання інтересів громад Приморського району та їх жителів, чіткого виконання кожною стороною своїх обов'язків і повноважень. Об'єктивним критерієм оцінки нашої співпраці є виконання районного бюджету, розв'язання першочергових соціальних проблем, що дасть змогу значно поліпшити добробут людей, які довірили нам керівництво районом.

Разом з райдержадміністрацією, міською радою, сільськими радами нам вдалося забезпечити реалізацію цілого ряду пріоритетних завдань, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку району на 2018 рік та іншими районними галузевими програмами.

Невід’ємною умовою реалізації будь-яких програмних заходів є фінансування, тобто успішна реалізація бюджетного процесу, що є чи не найголовнішим у діяльності районної ради. Питання формування бюджету, наповнення дохідної частини, ефективний розподіл та перерозподіл бюджетних коштів розглядалися на всіх без винятку пленарних засіданнях районної ради.

Бюджетні питання займали чільне місце в порядку денному пленарних засідань районної ради. Практично на кожній сесії розглядались питання виконання та коригування районного бюджету.

Спільно з фінансовим управлінням райдержадміністрації та постійною комісією районної ради з питань соціально – економічного розвитку та бюджету своєчасно і оперативно здійснювався перерозподіл бюджетних призначень видаткової частини районного бюджету з тим, щоб головні розпорядники коштів змогли використати всі наявні фінансові ресурси для забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ, забезпечували видатки по захищених статтях.

Протягом звітного періоду бюджет району був на постійному контролі.
Хочу зупинитись на деяких цифрах.
Районний бюджет Приморського району Запорізької області за 10 місяців 2018 року виконаний у сумі 161 277,2 тис. грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), в тому числі по загальному фонду – 160 354,2 тис.грн., по спеціальному фонду –923,0 тис.грн.

Районний бюджет Приморського району за результатами 10 місяців 2018 року виконано по власних надходженнях загального фонду у обсязі 13980,9 тис. грн., що складає 100,8% планових показників на 10 місяців з урахуванням внесених змін.

Перевиконання затвердженого на 10 місяців 2018 року плану доходів загального фонду становить +105,7 тис. грн. (або на 0,8%).

Виконання доходної частини районного бюджету по загальному фонду за видами надходжень за підсумками 10 місяців 2018 року у відносному (абсолютному) значенні наступне:
- Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 101,5% (+141,3тис.грн.);
- Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 98,7% (-46,7тис.грн.);
- Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – 90,9% (-54,6тис.грн.);
- Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 107,3% (+1,1 тис. грн.);
- Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 55,9 % (-16,4 тис. грн.);
- Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 105,9% (+3,2 тис. грн.);
-Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг - + 75,7 тис.грн.;
-Інші надходження - +2,1 тис.грн.
До спеціального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 923,0тис.грн., , в тому числі:
- 687,5 тис. грн. – власні надходження;
- 235,5 тис. грн. – міжбюджетні трансферти (інші субвенції з місцевого бюджету).
ТРАНСФЕРТИ. За 10 місяців 2018 року з державного бюджету до районного бюджету по загальному фонду надійшло 146 373,3 тис. грн. дотацій і цільових субвенцій (88,7% до затверджених планових показників у бюджеті)., в тому числі:
- базова дотація з державного бюджету – 4 225,4 тис. грн.;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету -5211,2 тис. грн.;
- освітня субвенція - 23716,3 тис. грн.;
- медична субвенція – 9741,3 тис. грн.;
- державні соціальні субвенції – 84 778,7 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 119,0 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 691,8 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –628,6тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 166,4 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 116,0 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 12904,0 тис.грн.;
- інші субвенції з місцевого бюджету – 4074,6 тис. грн.

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 10 місяців 2018 року виконана в сумі 158728,197 тис. грн. або на 93,33% до планових показників січня-жовтня 2018 року, у тому числі без урахування державних соціальних субвенцій – 65316,667 тис. грн., або 89,61% від плану за період.

Заробітна плата працівникам установ соціально-культурної сфери у звітному періоді виплачена у повному обсязі з урахуванням норм чинного законодавства.

Видатки на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї здійснені у сумі 53912,922 тис. грн., що складає 82,5% від загальної суми видатків районного бюджету за 10 місяців 2018 року без урахування трансфертів.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 4126,29 тис. грн. Питома вага у сумі видатків районного бюджету – 6,32%.

На утримання бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів загального фонду районного бюджету, за звітний період витрачено всього 64997,03 тис. грн., у тому числі по галузях:
- органи місцевого самоврядування – 1979,65 тис. грн.;
- установи освіти – 32152,566 тис. грн.;
- установи охорони здоров’я – 23194,607 тис. грн.;
- установи соціального захисту населення – 4581,412 тис. грн.;
- фізкультура і спорт –88,794 тис. грн.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування у січні-жовтні 2018 року було витрачено 895,3 тис. грн., у тому числі 595,6 тис. грн. на обладнання для «Нової української школи», 125,9 тис. грн. – на придбання меблів, дидактичних матеріалів, обладнання для навчання дітей з особливими освітніми потребами, 92,1 тис. грн. – на придбання меблів (парт) для молодших класів шкіл, 60,0 тис. грн. – на придбання обладнання для інклюзивно-ресурсних кімнат.

На капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) у січні-жовтні 2018 року витрачено 202,848 тис. грн., у тому числі: 60,0 тис. грн.. – на придбання 3-х кардіографів для КП «Приморська ЦРЛ», 100,0 тис. грн. - на придбання персональної комп’ютерної техніки для КП «Приморський РЦПМСД», 31,7 тис. грн. – на виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту об’єктів Приморської ЦРЛ.

На капітальний ремонт закладів освіти витрачено 10,5 тис. грн. – за рахунок субвенції Інзівкої сільради на виготовлення технічної документації по школі.

На капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів було спрямовано 1047,05 тис. грн., у тому числі надано іншу субвенцію обласному бюджету у сумі 700,0 тис. грн. на співфінансування придбання шкільного автобусу для КЗ «Вячеславська ЗОШ І-ІІІ ступенів», 260,940 тис. грн. – субвенція обласному бюджету на співфінансування будівництва сільських амбулаторій у с.Болгарка та Інзівка (всього планується направити на співфінансування з районного бюджету 1208,289тис.грн), 86,11 тис. грн. спрямовано на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону.

Протягом січня-жовтня 2018 року на виконання державних програм соціального захисту та соціального забезпечення населення за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету профінансовано:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку – 38588,9 тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя – 1707,8 тис. грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 40875,7 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 3606,3 тис.грн.;
- освітньої субвенції з державного бюджету та її залишку на початок року – 23835,3 тис. грн.;
- медичної субвенції з державного бюджету (разом з переданими коштами з ОТГ) – 22645,32 тис. грн.;
- дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 5211,2 тис. грн.;
- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 691,8 тис. грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 628,6 тис. грн.
- субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 166,4 тис. грн.

Районною радою за звітний період ухвалено 23 районні програми, які стосувалися всіх сфер життєдіяльності району :
Про затвердження Програми соціально – економічного та культурного розвитку Приморського району на 2018 рік.
Про Програму соціального захисту населення Приморського району в галузі безоплатного медичного обслуговування на 2018 рік.
Програма матеріального стимулювання працівників сільського господарства району на 2018 рік.
Про затвердження Програми розвитку освіти Приморського району на 2018 - 2022 роки.
Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Приморському районі на 2018 – 2021 роки.
Про Програму сприяння функціонуванню центру надання адміністративних послуг Приморської районної державної адміністрації Запорізької області на 2018 – 2019 роки.
Про Програму розвитку ендопротезування великих суглобів в Приморському районі на 2018 – 2022 роки.
Про Програму з реалізації функцій у сфері державної реєстрації Приморської районної державної адміністрації Запорізької області на 2018 – 2019 роки.
Про затвердження Програми розвитку автомобільного транспорту в Приморському районі на 2018 - 2021 роки.
Про районну програму забезпечення транспортного перевезення військовослужбовців до Запорізького обласного збірного пункту та проведення агітаційних заходів щодо заохочення до військової служби на 2018 рік.
Про Комплексну Програму Приморського відділення поліції Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області щодо забезпечення профілактики злочинності у Приморському районі на 2018 – 2019 роки.
Про Програму забезпечення виконання Приморською районною державною адміністрацією делегованих повноважень Приморської районної ради на 2018 - 2020 роки.
Програма розвитку галузі молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах Приморського району на 2018-2019 роки.
Про районну цільову Програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки.
Про Програму розвитку архівної справи у Приморському районі на 2018–2019 роки.
Про Програму захисту інформації відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Приморської районної державної адміністрації Запорізької області на 2018 рік.
Про затвердження Програми надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України на 2018 - 2019 роки.
Про Програму розвитку комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр» Приморської районної ради Запорізької області на 2018 рік.
Про затвердження районної програми створення містобудівного кадастру Приморського району Запорізької області на 2018 – 2020 роки.
Про Цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу в Приморському районі на 2019 – 2023 роки.
Про цільову соціальну програму «Цукровий діабет у Приморському районі на 2019 - 2023 роки».
Про районну програму «Захист учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС» на 2019 рік.
Про районну програму «Захист ветеранів» на 2019 рік.
Про районну програму «Захист ветеранів Афганістану» на 2019 рік.
Про районну програму «Забезпечення транспортного перевезення військовослужбовців до Запорізького обласного збірного пункту та проведення агітаційних заходів щодо заохочення до військової служби на 2019 рік».

Основною серед них є Програма соціально – економічного та культурного розвитку Приморського району на 2018 рік, метою якої є спільні дії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування зі створення сприятливих умов для забезпечення соціально – економічного розвитку району. Програма містить в собі перелік пріоритетних об’єктів, які фінансуються як з державного, так і з районного та бюджетів ОТГ і сільських рад.

Саме прийняття різногалузевих програм дає можливість у районному бюджеті передбачити кошти на вирішення того чи іншого питання, за цим стоїть соціальний захист нашого населення. Ці документи визначають основні напрямки нашої роботи.

Важливою складовою роботи районної ради є діяльність постійних комісій районної ради, які згідно статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є органами ради, створеними для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Як показала практика, левова частка роботи з розгляду питань відбувається саме на засіданнях постійних комісій. Саме там опрацьовуються проекти рішень і програм, готуються відповідні висновки, рекомендації з усіх питань, які потім виносяться на розгляд сесії, здійснюється контроль за їх виконанням.

Постійні комісії проводять свою роботу в тісній співпраці з фінансовим управлінням районної державної адміністрації, головними розпорядниками бюджетних коштів та органами місцевого самоврядування району. Присутність відповідальних осіб районної державної адміністрації, керівників районних підприємств, організацій і установ, виконавчого апарату районної ради на засіданнях комісій дає змогу депутатам отримати вичерпне роз’яснення з будь-якого питання, внести свої пропозиції та зміни до проектів документів.

З метою всебічного вивчення та обговорення питань, районною радою практикувалося проведення спільних засідань постійних комісій. В цілому організація роботи постійних комісій свідчить про те, що депутати районної ради у переважній більшості налаштовані на цілеспрямовану, конструктивну працю.

Звітуючи сьогодні за рік роботи всієї районної ради, хочу відзначити роботу постійних комісій і їх керівників.

У зв’язку з обранням Штенгелова М.В. депутатом Новоолексіївської ОТГ постійна комісія з питань соціально – економічного розвитку та бюджету зазнала кадрових змін. Головою комісії був обраний Онишко О.В. Також до складу комісії увійшов депутат Шептій М.М. Сьогодні бюджетна комісія дуже активно працює по підготовці питань життєдіяльності району.

Так, комісією було проведено 23 засідання. Розглянуто 142 сесійних питання і більше 50 позасесійних. Необхідно відзначити активність голови комісії Онишко О.В. та усіх членів комісії, а саме : Старуна С.М., Морозова М.П., Шептія М.М., Бєлічева С.А., які не тільки розглядали питання уточнення показників бюджету, виконання Програми соціально – економічного розвитку району, інших галузевих програм, а й ініціювали ряд перевірок.

Пріоритетним напрямом діяльності постійної комісії є виконання районного бюджету, внесення змін до бюджету в частині розподілу вільних залишків, перерозподіл бюджетних асигнувань в межах розпорядників коштів. Крім того, комісією розглянуті та відпрацьовані всі цільові програми, прийняті районною радою, та інші питання, що стосуються соціально- економічного розвитку району.

Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та охорони навколишнього середовища (голова Попелешко І.П.) налічує 6 депутатів. Проведено 11 засідань, з низ 2 виїзних. Було розглянуто та прийнято на сесії районної ради ряд цільових програм та змін до них: Програма розвитку галузі молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах Приморського району на 2018-2019 роки, Про районну цільову Програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки, Програма матеріального стимулювання працівників сільського господарства району на 2018 рік.

Комісією було розглянуто ряд питань стосовно затвердження нормативно – грошової оцінки земель, та вжито заходів щодо її максимального підвищення.

Протягом 2018 року з питань регулювання земельних відносин районною радою прийняті рішення про затвердження 81 технічної документації із нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що передаються в оренду ТОВ «Приморська вітроелектростанція», ТОВ «Орлівська вітроелектростанція», розташованих за межами населених пунктів на території Борисівської сільської ради, Приморської територіальної громади, Орлівської сільської ради (за рекомендаціями районної ради ТОВ «Орлівська вітроелектростанція» звернулось до Запорізької облдержадміністрації з листами про збільшення розміру орендної плати з 6 % до 12 % від нормативно грошової оцінки земельних ділянок); про погодження 2 проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж населеного пункту села Юр’ївка та с. Болгарка Приморського району Запорізької області та ряд інших рішень.

15 червня 2018 року у малій залі засідань Приморської районної ради відбулося сумісне засідання постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та охорони навколишнього середовища та відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації з питань підготовки та проведення збирання ранніх зернових культур у 2018 році. Після розгляду порядку денного, комісія відвідала поля ПСП Банівка, фермерських господарств «Олена» та «Ейрена».

Велика увага постійної комісії приділялась питанням протиправного поглинання та силового захоплення сільськогосподарських підприємств (аграрному рейдерству). 8 червня 2018 року члени постійної комісії взяли участь у засіданні регіонального оперативного штабу з протидії протиправному поглинанню та силовому захопленню сільськогосподарських підприємств (аграрному рейдерству), метою роботи якого є забезпечення захисту аграріїв від спроб рейдерських захоплень землі чи врожаю, швидкого й ефективного реагування на будь-які незаконні дії стосовно протиправного захоплення майна аграріїв, надання правової допомоги в оформленні правовстановлюючих документів на земельні ділянки та сприяння правоохоронним органам у фіксації вчинених правопорушень для подальшого притягнення винних осіб до відповідальності.

Хочу відзначити активну роботу голови постійної комісії Попелешка І.П., заступника голови комісії Панченка С.В., членів комісії Параскєвова С.С., Демьянова М.М.

Постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального забезпечення та соціального захисту населення (голова комісії – Саввова Г.М.) за звітний період проведено 11 засідань. Комісією з питань охорони здоров’я, соціального забезпечення та соціального захисту населення постійно контролюється питання роботи КП «Центральна районна лікарня» та КП «Приморський центр первинної медико – санітарної допомоги». Щорічно члени комісії відвідують вказані підприємства, обговорюють нагальні проблеми фінансування та життєзабезпечення, вживають необхідних заходів щодо їх вирішення.

Комісією прийнято ряд програм для покращення умов охорони здоров’я населення району та захисту най незахищених жителів, а саме : Програму соціального захисту населення Приморського району в галузі безоплатного медичного обслуговування на 2018 рік, Програму розвитку ендопротезування великих суглобів в Приморському районі на 2018 – 2022 роки, Цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу в Приморському районі на 2019 – 2023 роки, цільову соціальну програму «Цукровий діабет» у Приморському районі на 2019 - 2023 роки».

15 травня 2018 року у приміщенні районної ради відбулася «Пряма гаряча лінія» з питань роботи медичних закладів міста Приморська та району. Участь у роботі «прямої лінії» взяли голова постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціального забезпечення та соціального захисту населення Саввова Галина Маратівна, заступник головного лікаря КП «Приморська ЦРЛ» Стулій Тетяна Володимирівна, головний лікар КП «Приморський центр первинної медико-санітарної допомоги» Найда Олександр Васильович.

Протягом звітного періоду проведено одне виїзне засідання з питань огляду стану будівлі інфекційного відділення. Пропозиції постійної комісії направлено до райдержадміністрації.

Члени постійної комісії також відвідали багатодітні та малозабезпечені сім’ї (сім’ю Шерстюк Н.С.) з метою вивчення умов проживання та надання матеріально – технічної допомоги.

У зв’язку з проведенням медичної реформи у медичних закладах району виникло ряд проблем з організацією робочих місць сімейних лікарів, які потребують додаткових коштів на придбання комп’ютерної техніки. Вказане питання знаходиться на контролі у голови районної ради, голови райдержадміністрації, головних лікарів та постійної комісії.

Хочу відзначити активність депутатів Бистрової О.М., Халіла Манзура Ахмада, Дьякової О.В.

Постійна комісія з питань освіти, культури і туризму, у справах молоді, фізичної культури та спорту (голова комісії Захаревич С.В.) у звітному періоді провела 9 засідань. Пріоритетним напрямком діяльності постійної комісії у звітному періоді був контроль за виконанням районної програми розвитку освіти Приморського району, фінансування навчальних закладів. Болючим питанням на сьогодні залишається низький показник наповнюваності класів у сільській місцевості і як наслідок, закриття шкіл. Так у 2018 році було прийнято ряд непопулярних, але вимушених рішень :

Про надання згоди на передачу основних засобів зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, м.Приморськ Приморського району Запорізької області до комунальної власності Гюнівської сільської ради Приморського району Запорізької області,

Про затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційної комісії комунального закладу «Гюнівська загальноосвітня школа І ступеня» Приморської районної ради Запорізької області,

Про реорганізацію КЗ «Вячеславська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Приморської районної ради Запорізької області у КЗ «Вячеславська ЗОШ І-ІІ ступенів» Приморської районної ради Запорізької області та затвердження статуту,

Про реорганізацію КЗ Нельгівська ЗОШ І – ІІІ ступенів» Приморської районної ради Запорізької області у КЗ «Нельгівська ЗОШ І- ІІ ступенів» Приморської районної ради Запорізької області та затвердження статуту.
За підтримки постійної комісії було прийнято рішення «Про організацію роботи КУ «Інклюзивно – ресурсний центр Приморської районної ради».

Закладам освіти було рекомендовано проводити планомірну роботу щодо зміцнення матеріально - технічної бази, а також щодо опалення цих закладів в осінньо –зимовий період; контролювати питання кадрового забезпечення та ефективного використання коштів, та взяти участь у складанні бюджетних запитів на новий рік. Необхідно відзначити активну роботу депутатів Захаревича С.В., Галаніної О.М., Нейчевої Т.Ю., Крамаренко Л.О., нового члена комісії Гончар Н.В. та депутата Махотка А.О.

Постійна комісія з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району та розвитку підприємництва (голова комісії Шелухіна Г.Л.) провела 11 засідань, з них 2 виїзних – з питань огляду стану будівлі інфекційного відділення, стану будівлі управління агропромислового розвитку.

Щосесії приймається ряд питань про надання дозволу на оренду нерухомого майна, про затвердження нормативно –грошової оцінки, про затвердження статутів комунальних закладів, тощо.

У 2018 році районною радою забезпечено організацію прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, м. Приморськ Приморського району Запорізької області зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області окремого індивідуально визначеного майна, а саме: «Обладнання для облаштування інтерактивного робочого місця вчителя для початкової школи», з послідуючою постановкою його на баланс комунального закладу «Юр’ївська багатопрофільна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Приморської районної ради Запорізької області. Хочу відзначити роботу Шелухіної Г.Л., Дянкова І.Д., Суслікова С.М., Бащеванжи О.В. Активна робота вказаних депутатів знайшла своє відображення у звіті постійної комісії про свою роботу та рекомендаціях комунальним закладам.

Постійна комісія з депутатської діяльності, етики та з питань законності і захисту прав громадян (голова Замулінський В.І.) провела 30 засідань. Більшість з них (21) були присвячені призначенню матеріальної допомоги громадянам району, які опинились в складних життєвих умовах та потребували фінансової допомоги на лікування.

Члени комісії прийняли та обробили 118 заяв мешканців м.Приморська та району. Станом на 1.12.2018 року матеріальна допомога була призначена 106 жителям Приморського району на суму 143 000 грн. Це за рахунок коштів районного бюджету, які були виділені для депутатського фонду. Сподіваюсь, що така практика виділення матеріальної допомоги людям буде продовжена і надалі.

Треба відзначити принциповість голови постійної комісії Замулінського В.І., а також активну роботу членів комісії – Матяша С.А., Михайлова П.М., Жук А.А.

Ефективно працювала у звітному періоді Президія районної ради, яка у нинішньому році зазнала певних змін.

У зв’язку із достроковим припиненням повноважень депутата районної ради Штенгелова М.В., його виведено зі складу Президії Приморської районної ради Запорізької області, враховуючи заяву депутата Приморської районної ради Крамаренко Л.О. щодо її виходу з фракції Приморської районної партійної організації всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» її виведено зі складу Президії Приморської районної ради Запорізької області. Зареєстровано депутатську фракцію «Партії Сильна Україна» у Приморській районній раді та включено до складу Президії Приморської районної ради Запорізької області уповноваженого представника від фракції «Партії Сильна Україна» Матяша Сергія Анатолійовича.

Члени Президії висловили чимало думок, критичних зауважень щодо питань винесення на розгляд пленарних засідань, що в результаті давало можливість вибрати оптимальний шлях їх розв’язання та винесла невідкладні питання до термінового розгляду. Саме президія погоджує проекти рішень порядку денного пленарного засідання, висловлює узгоджені рекомендації з питань, які передбачається винести на розгляд сесії та рекомендує до термінового розгляду невідкладні питання. Протягом 2018 року відбулося 10 засідань Президії районної ради, на яких було розглянуто 144 питань порядку денного сесій, 2 з яких було знято з порядку денного сесії.

Одним із важливих напрямів роботи Приморської районної ради є управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.
З метою раціонального використання майна спільної власності територіальних громад в районній раді працює відділ з управління майном спільної власності. Відповідно до раніше затверджених рішеннями сесій регуляторних актів, які регламентують питання передачі в оренду нерухомого майна, а також порядок проведення конкурсів на право їх оренди, за 2018 рік надано дозвіл комунальному підприємству «Приморська центральна районна лікарня» Приморської районної ради Запорізької області на передачу в оренду приміщень №62, №63, тамбуру IV розташованих на першому поверсі терапевтичного корпусу будівлі лікарні, під розташування та обслуговування комп’ютерного томографа; частину нежитлового приміщення №38 розташованого на першому поверсі прибудову операційного блоку з аптекою будівлі лікарні, для розміщення кабінету амбулаторно-консультаційного прийому лікаря-уролога та інші.

Надано дозвіл комунальному підприємству «Приморський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Приморської районної ради Запорізької області на подовження терміну дії договору оренди частини нежитлового приміщення «Пральня», що розташоване за адресою: м.Приморськ, вул. Кірова,87, із Приморською районною організацією Товариство Червоного Хреста України. Надано згоду на передачу в оренду та продовжено термін дії договорів оренди нерухомого майна, що знаходиться на балансі Приморської районної ради Запорізької області - управлінню соціального захисту населення.

Прийнято рішення про вихід районної ради із складу засновників друкованого засобу масової інформації газети «Приморський степ» та редакції комунального підприємства «Редакція газети «Приморський степ», з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб'єкт господарювання.

Керуючись Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та у зв’язку з утворенням Новоолексіївської об’єднаної територіальної громади було надано згоду на передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, м. Приморськ Приморського району Запорізької області у комунальну власність Новоолексіївської об’єднаної територіальної громади в особі Новоолексіївської сільської ради Приморського району Запорізької області передано ряд комунальних закладів, а саме : навчально – виховні заклади сс.Мануйлівка, Петрівка та Новоолексіївка.

Приморською районною радою здійснюється контроль за роботою комунальних підприємств, установ та закладів, засновником яких є Приморська районна рада Запорізької області.

Станом на грудень 2018 року у Приморському районі працює 3 комунальних підприємства районної ради – це КП «Приморська центральна районна лікарня», КП «Приморський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», КП «Приморське комунальне підприємство технічної інвентаризації», 3 комунальні установи - КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», КУ «Районний методичний центр», КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», 14 комунальних закладів (загальноосвітні школи району) .

До складу КП «Приморський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» входить 7 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини (АЗПСМ), 3 фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП) та 15 фельдшерських пунктів (ФП).

Станом на 20.10.2018 в Центрі працює 122 особи: 16 лікарів, 55 середніх медичних спеціалістів, молодших медичних працівників – 23, інших працівників – 28.

Укомплектованість кадрами становить:
Лікарів – 93,7 %.
Середніх медичних спеціалістів – 97,9%.
Молодших медичних працівників – 98 %.
Інших працівників – 98,9 %.

У районі мешкає 29719 осіб, в т.ч. 14269 – сільські мешканці. Дитячого населення у районі 5352 особи, з них сільських – 2773 особи.

Демографічна ситуація у районі, як і в цілому по області та в Україні, має негативний характер. Високий показник смертності, низька народжуваність, високий від'ємний показник природного руху населення. Народжуваність зменшилась за 9 місяців 2018 року і склала 4,61 (у 2017 р. – 4,97). Зменшився загальний показник смертності і склав за 9 місяців 2018 р. – 13,12 (у 2017 р. – 13,46).
Проводиться робота з пільговими категоріями населення: чорнобильцями, ветеранами війни, афганцями та учасниками АТО. Регулярно проводяться огляди цих категорій.

Проводиться робота з планового лікування хворих в обласному госпіталі ветеранів ВВВ. За 9 місяців 2018 року проліковано 46 ветеранів.

Санаторно-курортне лікування отримали 92 особи у санаторії «Глорія», з них 7 – учасники АТО.

У 2018 році розпочато реформування галузі охорони здоров'я. Згідно розпорядження облдержадміністрації від 17.05.2018 № 252 «Про затвердження Плану спроможних… мереж надання первинної медичної допомоги Запорізької області» в Приморському районі залишиться 6 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини та 5 пунктів здоров'я.

Всі амбулаторії ЗПСМ забезпечено доступом до мережі Інтернет. Обладнано 14 автоматизованих робочих місць лікарів, що складає 100 % від потреби.

ТОВ «Приморська ВЕС» (ДТЕК) було виділено 496 тис. грн.. на придбання комп’ютерної техніки. На ці кошти придбано 13 комп’ютерів, 13 багатофункціональних пристроїв (принтерів), 13 джерел безперебійного живлення та 7 ноутбуків.

Всі амбулаторії укомплектовані автотранспортними засобами, при потребі 1 автомобіль на лікаря, в наявності 1 автомобіль на амбулаторію.

Розпочато будівництво об’єкту «Комунальне підприємство «Приморська районна лікарня», м. Приморськ. Розширення. Поліклініка на 300 відвідувачів (коригування)» на 44580000 грн.

Підготовлено проект на капітальний ремонт Преславської АЗПСМ на 6664784 грн.

Підготовлено документацію на капітальний ремонт Борисівської АЗПСМ вартістю 1218000 грн., з яких 818 тис. грн. за рахунок ТОВ «Приморська ВЕС» (ДТЕК), а 400 тис. грн.. з місцевого бюджету.

Планується будівництво 2 амбулаторій загальної практики - сімейної медицини: в с. Інзівка, тип АМ, на 1 лікаря, орієнтовна вартість 8 млн. грн.., та в с. Болгарка тип АГ, на 2 лікарів, з орієнтовною вартістю 10 млн. грн.. Підготовлено проектно-кошторисну документацію. Проводиться тендер.

За звітний період 2018 року з районного бюджету було профінансовано ряд районних програм. По «Програмі соціального захисту населення Приморського району в галузі безоплатного медичного обслуговування на 2018 рік» профінансовано 8004905 грн.

На Програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб залучено та використано 10 000 грн.

На виконання Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз в Приморському районі було використано 24328 грн. (потреба – 110054).

На виконання Урядової програми «Доступні ліки» було виділено 830000 грн. на відшкодування вартості ліків. Станом на 1 листопада 2018 р. використано 649664 грн.

В КП «Приморська центральна районна лікарня» працює 215 працівників, з них – 37 лікарів, 89 середніх медичних працівників, 5 молодших медичних працівників, 37 чоловік іншого персоналу. У 2018 році до роботи приступили лікар -офтальмолог, нарколог, лікар ультразвукового дослідження. Курси підвищення кваліфікації пройшли 11 лікарів та 15 середніх медичних працівника. Кожен з лікарів відповідає за декілька напрямків роботи.

Станом на 01.01.2018 року ліжковий фонд лікарні складає 103 ліжка, в тому числі 30 ліжок терапевтичних, 10 неврологічних, 14 хірургічних, 14 травматологічних, 3 ліжка інтенсивної терапії, 10 гінекологічних, 10 педіатричних, 12 інфекційних. Працює стаціонар денного перебування хворих на 30 ліжок.

ЦРЛ має в штаті 4 лікарі-анестезіологи, 3 хірурги, 3 гінекологи, 2 травматологи та забезпечена усім необхідним для цього. ЦРЛ має всі можливості для відкриття паліативного відділення у своєму складі, як на базі стаціонарного відділення так і денного стаціонару. Рішенням сесії Приморської районної ради від 18.09.2018 № 9 було внесено зміни до статуту лікарні, в наслідок чого на базі травматологічного відділення створено Приморський міжрайонний Центр діагностики, лікування та ендопротезування патології великих суглобів на 6 ліжок. В новоствореному Центрі є всі необхідні умови для надання спеціалізованої ортопедичної допомоги хворим, які потребують проведення ендопротезування.

Протягом 2019 року планується безоплатна передача ендопротезів в кількості 45 штук від Запорізької обласної клінічної лікарні.

Допомога вагітним, роділлям, породіллям Приморського району та міста здійснюється на базі КУ БМР «Бердянське ТМО» на підставі договору на відшкодування медичних послуг. За 9 місяців 2018 року народилося 170 немовлят. Вартість пологів в середньому складає 3,6 тис. грн.

За 9 місяців 2018 року загальна кількість відвідувань в поліклінічне відділення включаючи відвідування вдома становить 79355 при плані 95292, що відповідає 83,3% та збільшилась проти 9 місяців 2017 року на 3,4%. Забезпеченість ліжками на 10 тис. населення складає 34,66 (в 2017р. – 37,15).

В стаціонарі проведено 238 операцій.

В денному стаціонарі поліклініки проліковано 491 хворий, план ліжко днів виконано на 75,6% (в 2017р. – 80,4%). Число відвідувань поліклініки ЦРЛ за 10 місяців 2018р. склало 87564 – 83,5% від усіх відвідувань в районі, відвідувань до лікарів стоматологів 9111.

Для забезпечення лікувально - діагностичного процесу в лікарні функціонують допоміжні підрозділи.
Клініко – діагностичною лабораторією проведено 229268 аналізів.
Фізіотерапевтичне лікування одержали 2296 осіб (в 2017р. – 2422).
Проведено 6878 рентгенологічних досліджень, 154 ендоскопічних досліджень.
Кабінетом функціональної діагностики обстежено 3380 досліджень (в 2017р. – 3657).
Проведено досліджень ультразвукової діагностики – 1828.
Проводяться обстеження на вірус імунодефіциту людини, обстежено 584 осіб.
Проводяться заходи щодо зниження захворюваності та раннього виявлення онкологічних захворювань.
Збільшилась виявність онкологічних захворювань під час профоглядів - 35,1% ( у 2017р. - 31,7%). Вперше виявлено на злоякісні захворювання 57 хворих. Збільшилась питома вага злоякісних новоутворень, виявлених в IV стадії – 33,3% (у 2017р. – 28,5%).

Рівень первинної інвалідності працездатного населення зріс на 43,6, показник на 10 тис. населення – 49,9.

З метою огляду сільських жителів району вузькопрофільними спеціалістами забезпечено виїзди лікарських бригад, які проводяться 2 рази на рік в повному складі лікарів, в кожен населений пункт району, така практика існує лише в декількох районах області.

Для забезпечення транспортування тяжкохворих, хворих з екстреною патологією, громадян з малозабезпечених сімей, хворих на психічні захворювання у 2018 році лікарня використовує автомобілі, які знаходяться на балансі ЦРЛ. Санітарний транспорт лікарні представлений наступними автомобілями: Сенс 2011 року випуску, вартістю 49999 грн., знос 39361 грн. – 82,5% та Газель 2000 року випуску , вартістю 56179 грн., 100%. Автомобіль Газель вже давно вичерпав свій моторесурс та потребує поновлення, постійно потребує ремонтів, що іноді не дає змогу транспортувати тяжко хворих до обласних медичних закладів в потрібний час. Протягом 2018 року власними силами проведено капітальний ремонт автомобіля Сенс на 32,8 тис. грн.

Стан фінансування ЦРЛ відповідає потребам лише частково. В рамках «Програми соціального захисту населення Приморського району в галузі безоплатного медичного обслуговування на 2018рік» затверджено на рік (з урахуванням змін) – 21138,2 тис. грн. (на 12,3% більше ніж в 2017 році) , профінансовано за 9 місяців 2018 року - 15482,0 тис. грн., що складає 73,2 % затвердженого річного плану, в тому числі за рахунок медичної районної субвенції – 5554,0 тис. грн., медична субвенція ОТГ – 6737,6 тис. грн.., інша субвенція з ОТГ – 776,6 тис. грн., районний бюджет додаткова дотація – 1035,4 тис. грн., Новоолексіївська ОТГ – 1378,4 тис. грн.

Витрати бюджетних коштів в розрахунку на одного жителя в гривнях складають за результатами роботи в 2017 році – 495,70 грн., за 9 місяців 2018 року – 513,14 грн. та збільшились на 3,4% . Вартість витрат на медикаменти в розрахунку на один ліжно-день в гривнях складають за результатами роботи в 2017 році – 18,27 грн., за 9 місяців 2018 року – 14,91 грн. та зменшились на 18,4%. Витрати на харчування в розрахунку на один ліжно-день в гривнях складають за результатами роботи в 2017 році – 5,28 грн., за 9 місяців 2018 року – 5,92 грн. та збільшились на 12,1% за рахунок залучення позабюджетних коштів та благодійної допомоги фермерських господарств.

Протягом звітного періоду було профінансовано ряд районних программ, прийнятих на засіданнях сесій районної ради і спрямованих на охорони здоров’я жителів Приморського району, а саме :
- «Програма удосконалення системи надання медичної допомоги
хворим нефрологічного профілю у Приморському районі на 2018-2020 роки» (28.11.2017 № 9), в рамках якої було затверджено на рік 245,5 тис. грн., в тому числі 95,1 тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету, 150,4 тис. грн. за рахунок коштів Приморської ОТГ. Профінансовано за 9 місяців 2018 року – 114,6 тис. грн. за рахунок ОТГ – 114,6 тис.грн. (76,2%), районний бюджет – 23,4 тис.грн. (24,6 %).
- «Цільова програма «Цукровий діабет у Приморському районі на
2015-2018 роки», в рамках якої було затверджено на рік 835,1 тис. грн., в тому числі 186,8 тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету, 103,0 тис. грн. за рахунок коштів Приморської ОТГ, 56,2 тис.грн. – Новоолексіївська ОТГ, 489,1 тис. грн. – Державний бюджет (обласна дотація). Профінансовано на звітну дату 683,8 тис. грн., в т.ч. за рахунок ОТГ – 103,0 тис.грн. (100%), районний бюджет – 186,8 тис.грн. (100 %), Новоолексіївська ОТГ – 28,1 тис.грн. (50%), Державний бюджет – 365,9 тис.грн. (75%).
- «Програма пільгового зубопротезування у Приморському районі на 2015-2020 роки», в рамках якої було затверджено на рік 61,9 тис. грн., в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету – 30,0 тис. грн., коштів Приморської ОТГ – 31,9 тис. грн. Профінансовано на звітну дату 38,7 тис. грн. (62,5%). Заходи програми складаються з безоплатного зубопротезування пільгових категорій громадян з розрахунку 954 грн. на одного чоловіка. На звітну дату послуги отримали 67 чоловік, з них 5 – учасників бойових дій, 1 – учасник ЧАЕС, 61 – ветерани праці, які знаходяться на обліку в Приморський організації ветеранів України;
- «Цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Приморському районі на 2016-2018 роки», в рамках якої було затверджено на рік 25 тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету. Профінансовано на звітну дату 25 тис. грн. (100%).
- «Програма боротьби з онкологічними захворюваннями у Приморському районі на 2017 – 2022 роки», в рамках якої було затверджено на рік 80,0 тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету. Профінансовано на звітну дату 80,0 тис. грн. (100%).
- «Програма імунопрофілактики та захисту населення району від інфекційних хвороб на 2016-2021 роки», в рамках якої було виділено 50,0 тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету на придбання антирабічної вакцини (від сказу).

В 2018 році рішенням Приморської районної ради затверджено «Програму розвитку ендопротезування великих суглобів в Приморському районі на 2018-2020 роки». В рамках нової програми профінансовано за рахунок коштів районного бюджету 10,0 тис. грн. на придбання ендопротезу для мешканці Приморського району та проведено операцію в умовах травматологічного відділення.

За рахунок коштів районного бюджету придбано електродвигун для пасажирського ліфту на суму 45,1 тис. грн. Постійно проводяться поточні та косметичні ремонти в відділеннях лікарні. До кінця року планується придбати за рахунок коштів районного бюджету операційний стіл та провести поточний ремонт пасажирського ліфту лікарні.

Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморської районної ради Запорізької області» - (далі територіальний центр) здійснює обслуговування одиноких непрацездатних громадян Приморського району, та громадян Приморської ОТГ (частково) та Новоолексіївської ОТГ (за договором про надання соціальних послуг), у яких значно знижена рухома активність, які потребують постійного стороннього догляду та допомоги, соціально-побутових послуг.

Чисельність виявлених та обслужених громадян, які потребували соціального обслуговування у 2018 році – 262 чол., в порівнянні з 2017 роком було 689 чол., зменшення громадян відбулося за рахунок того, що у 2017 році, у місті була створена Приморська об”єднана територіальна громада, в зв”язку з чим, функції обслуговування громадян міста та району були розділені.

Протягом 2018 року мешканці Приморської ОТГ обслуговувались у відділенні стаціонарного догляду згідно укладеного Договору «Про надання соціальних послуг» від 01.02.2018 року №1, шляхом сплати за наданні соціальні послуги. Станом на 15 листопада 2018 року, відділенням стаціонарного догляду було обслужено 22 громадянина Приморської ОТГ.

На умовах договору відділеннями обслужено також 19 громадян Новоолексіївської ОТГ.

Матеріально-технічна база територіального центру задовільна. Приміщення у якому знаходиться територіальний центр, 101,8 кв.м., орендоване у Приморської міської ради. Приміщення, у якому розташовано відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання одиноких непрацездатних громадян, які за станом здоров’я не здатні до самообслуговування, створено на 30 койко-місць, знаходиться в с. Болгарка Приморського району, площа складає 558,5 м.кв. Приміщення орендоване у КП «Приморський районний центр первинної медико - санітарної допомоги» Приморської районної ради Запорізької області. Матеріально-технічна база стаціонарного відділення задовільна. Зроблені кімнати для підопічних, сучасний ремонт санвузла, їдальні, придбані частково ліжка, приліжкові тумби, тощо. Встановлені вікна, зроблено металеву огорожу території відділення. У травні 2018 року придбані та встановлені зручні вуличні лавочки та урни для підтримання комфортного відпочинку та порядку мешканців відділення стаціонарного догляду. Для покращення умов харчоблоку та якісного приготування іжі, було придбано чотирьохкомфорну електроплиту з духовою шафою. У листопаді 2018 року зроблено поточний ремонт душової кімнати, з урахуванням особливостей громадян похилого віку та інвалідів.

Середня кількість підопічних у стаціонарному відділенні складає 26-27 чоловік (в зимовий період 29-30). За 2018 рік було обслуговано - 39 чоловік За період існування стаціонарного відділення було обслуговано, протягом 7 років - 121 чол. Станом на 15.11.2018 року у відділенні стаціонарного догляду перебуває - 27 чол, із них - 4 громадянина на платному обслуговуванні.

Щоденно надають послуги підопічним 16 працівників.Фінансується стаціонарне відділення з районного бюджету загального та спеціального фонду. Громадяни території Приморської ОТГ протягом 2018 року також обслуговуються відділенням стаціонарного догляду, згідно договору, шляхом сплати громадою 50% від суми потреби утримання стацвідділення у 2018 році та 50% фінансування з районного бюджету.

У відділенні, щоб змінити на краще життя самотніх і немічних мешканців Приморського району, працює 21 соціальний робітник який обслуговує понад 200 пенсіонерів та інвалідів Приморського району. Відділенням соціальної допомоги вдома надається більше як 30 видів послуг. Громадяни обслуговуються на платній та безоплатній основі. На платній основі обслуговується 91 громадянин, що дає можливість придбати господарчі товари для стаціонарного відділення за рахунок спеціального фонду.

 

Наступна сторінка...