Інформація для страхувальників та застрахованих осіб фонду соціального страхування

Дбайливе ставлення працівників до власного здоров’я та життя,
усвідомлення наслідків порушень вимог безпеки.

Одним з основних завдань Фонду соціального страхування України є проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворювань.

Аналіз стану виробничого травматизму показує, що основними причинами нещасних випадків є незадовільна організація робочих місць і безпечного виконання робіт, порушення технологічної та трудової дисципліни, безвідповідальність керівників виробництва і безпосередніх виконавців в питаннях дотримання вимог діючих нормативних актів та інструкцій з охорони праці.

Роботодавець, служба охорони праці підприємства повинна проводити відповідну роботу з метою виховання у працівників психології безпечної праці, щоб вони оцінювали кожен свій крок і кожну дію з точки зору їх безпеки.

Саме від відповідального ставлення кожного працівника до виконання інструкцій з охорони праці, з експлуатації обладнання, машин на робочому місці, а також використання засобів індивідуального захисту на робочому місці відповідно до умов праці, залежить безпека праці і відсутність виробничих травм в бригаді, на підприємстві в цілому.

Згідно зі статтею 14 Закону України «Про охорону праці» працівник зобов'язаний:

дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Рибалко М.М., страховий експерт                
Бердянського відділення управління           
виконавчої дирекції Фонду соціального       
страхування України у Запорізькій області.