Про районний бюджет на 2016 рік (Рішення від 24 грудня 2015 року № 10)

Про районний бюджет на 2016 рік

Керуючись п. 17 ч. 1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Приморська районна рада Запорізької області  

ВИРІШИЛА:
 
1.    Визначити на 2016 рік:
-  доходи районного бюджету у сумі 127 821,991 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 127097,911 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 724,080 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;
-  видатки районного бюджету у сумі 127 821,991 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету  127097,911 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 724,080 тис. гривень;
- повернення кредитів до районного бюджету у сумі 21,0 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету 21,0 тис. гривень;
- надання кредитів з районного бюджету у сумі 21,0 тис. грн., у тому числі  надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету  21,0 тис. гривень.

Завантажит


2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців у сумі 127821,991 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування, у тому числі по загальному фонду 127097,911 тис. грн. та спеціальному фонду 724,080 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

 3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  10,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.
5. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.

 6.  Затвердити  на 2016 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі  10,0 тис. гривень.

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
            придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 31943,040 тис. грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.

         9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації через управління фінансів райдержадміністрації отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. Визначити уповноваженою особою на укладення договору про надання позики начальника управління фінансів Приморської районної державної адміністрації Запорізької області.

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік:
до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України,
джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету.

          12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені   в ст. 691 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15  Бюджетного кодексу України, а також надходження до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду районного бюджету.

       14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині кредитування є надходження, визначені в пунктах 10, 11 статті 691 Бюджетного кодексу України.

15. Делегувати районній державній адміністрації у період між сесіями районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин районного бюджету, дефіциту і профіциту в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, обласного бюджету та місцевих бюджетів району, здійснювати розподіл і перерозподіл дотацій та цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів між міським та сільськими бюджетами, головними розпорядниками коштів районного бюджету та вносити зміни до переліку об”єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, розпорядженням голови районної державної адміністрації з наступним розглядом на пленарному засіданні районної ради. По змінах, які мають цільове призначення, погодження здійснювати з головою постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку та бюджету, по змінах, які потребують розподілу – за погодженням з постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку та бюджету.

 16. Відповідно до статті 70 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику управління фінансів райдержадміністрації в межах поточного  бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах з подальшим  поверненням  таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 
     17. Відповідно до ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.18 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та ст.101 Бюджетного кодексу України делегувати повноваження районній державній адміністрації в процесі виконання районного бюджету заключати договори щодо умов надання субвенцій з районного бюджету та отримання їх з інших бюджетів.

18. До прийняття Приморською районною радою рішення про застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі продовжити дію експерименту з запровадження програмно-цільового методу в бюджетний процес та затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком №3-1 до цього рішення.

          19. Затвердити розрахунок іншої субвенції на утримання дитячих садків та сільських будинків культури відповідно до додатків №№8, 9 рішення.

           20. Додатки 1 - 9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  


 

          Голова ради                                                   О.В.Ніколенко