Про районний бюджет на 2018 рік


УКРАЇНА
ПРИМОРСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьомого скликання
дев’ятнадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

22 грудня 2017 року                                                                                                       №17

 

Про районний бюджет на 2018 рік

          Керуючись п. 17 ч. 1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Приморська районна рада Запорізької області

 ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:
1) доходи районного бюджету в сумі 179945,500 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 179 423,236 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 522,264 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;
2) видатки районного бюджету в сумі 179945,500 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 179423,236 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 522,264 тис. гривень;
3) повернення кредитів до районного бюджету в сумі 20,0 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 20,0 тис. гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення;
4) надання кредитів з районного бюджету в сумі 20,0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 20,0 тис. гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у сумі 179945,500 тис.грн. у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 179423,236 тис. грн. та спеціальному фонду 522,264 тис. грн., згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету в сумі 10,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету в сумі 10,0 тис. гривень.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;
оплата енергосервісу.

7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 36 631,202 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації через управління фінансів райдержадміністрації отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. Визначити уповноваженою особою на укладення договору про надання позики начальника управління фінансів Приморської районної державної адміністрації Запорізької області.

9. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік:
до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України,
джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені в ст. 691 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також надходження до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду районного бюджету.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені в пункті 10 статті 691 Бюджетного кодексу України.

14. Відповідно до п. 8 та п. 10 ст. 23 та п. 7 ст. 108 Бюджетного кодексу України делегувати районній державній адміністрації у період між сесіями районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин районного бюджету, дефіциту і профіциту в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, обласного бюджету та місцевих бюджетів району, здійснювати розподіл і перерозподіл дотацій та цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів між міським та сільськими бюджетами, головними розпорядниками коштів районного бюджету та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, розпорядженням голови районної державної адміністрації з наступним розглядом на пленарному засіданні районної ради. По змінах, які мають цільове призначення, погодження здійснювати з головою постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку та бюджету, по змінах, які потребують розподілу – за погодженням з постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку та бюджету з наступним внесенням змін до цього рішення.

15. Відповідно до ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 18 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та ст. 101 Бюджетного кодексу України делегувати повноваження районній державній адміністрації в процесі виконання районного бюджету укладати договори щодо умов надання субвенцій з районного бюджету та отримання їх з інших бюджетів.

16. Відповідно до статті 70 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити начальнику управління фінансів райдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

17. У відповідності з п.20 розділу УІ «Прикінцеві та Перехідні положення» Бюджетного кодексу України затвердити розрахунок іншої субвенції з районного бюджету на утримання дитячих садків та сільських будинків культури відповідно до додатків №№8, 9 цього рішення.

18. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації внести зміни у межах чинного законодавства до районної програми "Турбота" на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 26.12.2014 №12 (зі змінами), щодо встановлення розміру щомісячної виплати учасникам АТО, учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, ветеранам Афганістану, Почесним громадянам Приморського району.

19. Додатки №№1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 до цього рішення вважати його невід’ємною частиною.

 

Голова ради                                                        О.В.Ніколенко