Рішення Банівської сільської ради №1- 23/2017 від 22.12.2017

УКРАЇНА
Банівська сільська рада
Приморський район Запорізька область
Шосте скликання
Двадцять третя сесія

РІШЕННЯ

22 грудня 2017 року                                                                                                         с.Банівка
№ 1- 23/2017

Про сільський бюджет на 2018 рік

          Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Банівська сільська рада
ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2018 рік:
- доходи сільського бюджету у сумі 2819,232 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2814,012 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 5,220 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;
- видатки сільського бюджету у сумі 2819,232тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1794,012 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 1025,220 тис.грн.;
- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 1020,000 тис. грн., згідно з додатком №2 до цього рішення.
- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 1020,000 тис. грн., згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік у сумі 2819,232 тис. грн. у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1794,012 тис. грн., спеціальному фонду 5,220 тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 1,0 тис. гривень.

4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;.

5. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1721,065 тис.грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконкому сільської ради отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. Визначити уповноваженою особою на укладення договору про надання позики голову сільської ради.

7. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:
до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України,
джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені в ст. 691 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також надходження до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду сільського бюджету

11. Дозволити виконавчому комітету сільської ради у період між сесіями сільської ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин сільського бюджету, в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, обласного бюджету та місцевих бюджетів району, здійснювати розподіл і перерозподіл дотацій та цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів між головними розпорядниками коштів сільського бюджету та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, рішенням виконкому з наступним розглядом на пленарному засіданні сільської ради. По змінах, які мають цільове призначення та потребують розподілу погодження здійснювати з постійною комісією з питань бюджету та соціально–економічного розвитку,з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

12. Відповідно до статті 70 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду. Визначити уповноваженою особою на укладення договору про розміщення коштів на депозитах сільського голову

13. Додатки 1,2,3,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 Сільський голова                                                              Г.П. Долговська