Про нормативно - правові документи з питань списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Приморськ Приморського району Запорізької області

проект

gerb

УКРАЇНА
ПРИМОРСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьомого скликання
 сесія

Р І Ш Е Н Н Я
___  ______________ року                                                                                                                           №___

Про нормативно - правові документи
з питань списання майна, що є спільною
власністю територіальних громад сіл,
селищ, міста Приморськ Приморського
району Запорізької області

           Керуючись Господарським кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", враховуючи постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності" (із змінами), від 06.06.2007 №803 «Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності» (із змінами), з метою вдосконалення порядку списання, продажу та передачі з балансу на баланс матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Приморськ Приморського району Запорізької області, приведення його відповідно до норм чинного законодавства України, Приморська районна рада Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Вважати такими, що втратили чинність, рішення районної ради від 21.10.2010 № 12 «Про нормативно - правові документи з питань списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Приморськ Приморського району Запорізької області» з додатками.

2. Затвердити Порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області шляхом ліквідації (додаток 1).

3. Затвердити Порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Приморськ Приморського району Запорізької області шляхом безоплатної передачі з балансу на баланс підприємств, установ, закладів (додаток 2).

4. Затвердити Порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Приморськ Приморського району Запорізької області шляхом продажу (додаток 3).

5. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району та розвитку підприємництва.

 

Голова ради                                                   О.В. Ніколенко