Про нормативно - правові документи з питань списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Приморськ Приморського району Запорізької області

проект

gerb

УКРАЇНА
ПРИМОРСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьомого скликання
 сесія

Р І Ш Е Н Н Я
___  ______________ року                                                                                                                           №___

Про нормативно - правові документи
з питань списання майна, що є спільною
власністю територіальних громад сіл,
селищ, міста Приморськ Приморського
району Запорізької області

           Керуючись Господарським кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", враховуючи постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності" (із змінами), від 06.06.2007 №803 «Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності» (із змінами), з метою вдосконалення порядку списання, продажу та передачі з балансу на баланс матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Приморськ Приморського району Запорізької області, приведення його відповідно до норм чинного законодавства України, Приморська районна рада Запорізької області

Детальніше...